Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-07-2019 gepubliceerd door Delft. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-187565".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Omzetting zelfstandige woningen in onzelfstandige woningen 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Delft
Geo informatie (gemeente) Delft
Grondslag Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&g=2019-07-01
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Delft/CVDR625844/CVDR625844_1.html
Jaargang 2019
Maker Delft
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-26
Regeling CVDR626682_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-07-27
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende Beleidsregel Omzetting zelfstandige woningen in onzelfstandige woningen 2019
Uitgever Delft
Verwijzing gmb-2019-187565
Volgnummer 187565