Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2019, 182315Overige besluiten van algemene strekkingNaamgeving openbare ruimten: Wijzigen naam Heemstedestraatbrug en andere en intrekken Elsrijkmetrobrug en andere in Amsterdam, gemeente Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van dinsdag 16 juli 2019 hebben besloten:

 

Gelet op:

 • a.

  artikel 108 van de Gemeentewet

 • b.

  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)

 • c.

  artikel 7 van de Verordening basisinformatie 2018

 

De naam van de volgende openbare ruimten te wijzigen:

 • Heemstedestraatbrug wordt gewijzigd in Heemstedebrug

 • Basiswegbrug wordt gewijzigd in Basiswegviaduct

 • Viaduct Sloterdijk wordt gewijzigd in SloterdijkSpoorviaduct

 • Kolfstschotenbrug wordt gewijzigd in Kolfschotenbrug

 • Michel Foucaltbrug wordt gewijzigd in Michel Foucaultbrug

 • Pilaubrug wordt gewijzigd in Pillaubrug

 • Barry Hulshofbrug wordt gewijzigd in BarryHulshoffbrug

De navolgende openbare ruimten hebben ingetrokken:

 

 • Elsrijkmetrobrug

 • Groeneveenmetroviaduct

 • Kraaiennestmetroviaduct

 • Karspelmetrobrug

 • Basiswegmetrobrug

 • Piarcometroviaduct

 • Carrascometroviaduct

 • Arlandametrobrug

 • Haarlemmerwegmetrobrug

 • Comeniusmetrobrug

 • Pieter Calandmetrobrug

 • Planciusspoorbrug

 • Korte Prinsengrachtspoorbrug

 • Overzichtspoorbrug

 • Piarcospoorviaduct

 • Carrascospoorviaduct

 • Zaventemspoorbrug

 • Arlandaspoorbrug

 • Comeniusspoorbrug

 • Pieter Calandspoorbrug

 • Amsterdam-Rijnkanaalbrug

 • Buikslotermeerdijkbrug

 • Changibrug

 • Hodenpijlbrug

 • Radarwegbrug

 • Luvernesbrug

 • Terminimetrobrug

 • Isolatorspoorbrug

 • Kemangiemetrobrug

 • Meerkerkdreefbrug (in besluit van 8 december 2018)

 • Langebrug

 • Slufterplein

 • Koningshoef

 • Dennenrode

 • Sportpark van Hogendorpstraat

 • Dakarweg

 • Harteveldse brug

De navolgende openbare ruimten hebben vastgesteld:

 

 • Waalseilandbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Kolkswaterkering (BAG-type kunstwerk)

De begrenzing van de volgende openbare ruimten hebben gewijzigd:

 

Helsingforsbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Koningsbergenbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Wismarbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Stralsundbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Rostockbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Kronstadtbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Pernaubrug (BAG-type kunstwerk)

 • Kalmarbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Lübeckbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Elseneurlbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Kolbergbrug (BAG-type kunstwerk)

 • Pillaubrug (BAG-type kunstwerk)

 • Wisbybrug (BAG-type kunstwerk)

 • Windaubrug (BAG-type kunstwerk)

Met een afbakening in overeenstemming met de bijbehorende situatietekening

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

Femke Halsema,

burgemeester

Peter Teesink,

gemeentesecretaris

Toelichting:

Met City Data heeft Amsterdam een mooi digitaal platform met informatie in de meest brede zin, over de stad. City Data biedt daarmee ook de mogelijkheid om een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan, namelijk om informatie over openbare ruimten van Amsterdam aan te bieden. Vanaf het najaar 2018 is Basis Informatie bezig geweest om relevante informatie van de ca. 6200 vastgestelde openbare ruimten in te voeren. Het gaat daarbij met name over de oorsprong van de vastgestelde namen van straten, pleinen, bruggen, wateren, etc. Alle namen zijn gecontroleerd op juistheid en volledigheid en waar nodig aangevuld. Met dit voorstel worden de geconstateerde fouten hersteld. Een aantal brug- en straatnamen moet om uiteenlopende reden worden ingetrokken of gewijzigd. Daarnaast moet de begrenzing (locatie) van een aantal bruggen worden gewijzigd.

 

Een vaststelling van naamgeving voor openbare ruimten is een feitelijke handeling en geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en dus niet vatbaar voor bezwaar of beroep

 

Bijlage  

Situatietekening