Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2019 gepubliceerd door Blaricum. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-171002".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel mandaatbesluit huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019 - gemeente Blaricum
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Blaricum
Geo informatie (gemeente) Blaricum
Grondslag afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&afdeling=10.1.1&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Blaricum
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB/1.4/xml/MC-DRP-OverigeBvAS-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-10
Regeling CVDR626010_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Overige besluiten van algemene strekking
Startdatum 2019-07-11
Taal nl
Titel MANDAATBESLUIT inzake Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2019
Uitgever Blaricum
Verwijzing gmb-2019-171002
Volgnummer 171002