Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-07-2019 gepubliceerd door Pijnacker-Nootdorp. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-168851".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel urgentieverklaringen Pijnacker-Nootdorp 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Pijnacker-Nootdorp
Geo informatie (gemeente) Pijnacker-Nootdorp
Grondslag Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&g=2019-07-01
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Pijnacker-Nootdorp/CVDR625494/CVDR625494_1.html
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-07-01
Jaargang 2019
Maker Pijnacker-Nootdorp
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.6/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-12
Referentienummer 1001928
Regeling CVDR625921_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-07-12
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp houdende regels omtrent urgentieverklaringen (Beleidsregel urgentieverklaringen Pijnacker-Nootdorp 2019)
Uitgever Pijnacker-Nootdorp
Verwijzing gmb-2019-168851
Volgnummer 168851