Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-07-2019 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-166838".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Bijlage BIJLAGE B1: TABEL AUTO PARKEERNORMEN 2012|exb-2019-32693
Citeertitel Beleidsregels Parkeernormen Fiets en Auto 2019 (Bijlage I Nota Stallen en parkeren)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Utrecht
Geo informatie (gemeente) Utrecht
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2019-04-02
Jaargang 2019
Maker Utrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-07-05
Regeling CVDR625816_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-04-01
Taal nl
Titel Beleidsregels Parkeernormen Fiets en Auto 2019 (Bijlage I Nota Stallen en parkeren)
Uitgever Utrecht
Verwijzing gmb-2019-166838
Volgnummer 166838