Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-01-2019 gepubliceerd door Molenlanden. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-16213".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620600_1
Citeertitel Verordening werkgeverscommissie griffie 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Molenlanden
Externe bijlage Bijlage werkgeverscommissie griffie|exb-2019-3119
Geo informatie (gemeente) Molenlanden
Grondslag artikel 33 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=33&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-16213
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-23
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 16213
Publicerende organisatie Molenlanden
Referentienummer 1000878
Startdatum 2019-01-24
Taal nl
Titel Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Molenlanden 2019
Uitgever Molenlanden