Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2019 gepubliceerd door Medemblik. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-157899".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland gemeente Medemblik 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Medemblik
Geo informatie (gemeente) Medemblik
Grondslag artikel 12 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=12&g=2017-07-01
Grondslag artikel 13 van de Huisvestingswet 2014]|[1.0:c:BWBR0035303&artikel=13&g=2017-07-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Medemblik
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-28
Referentienummer Z-19-058451
Regeling CVDR625397_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-07-01
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Medemblik houdende regels omtrent de huisvestingswet (Regionale Urgentieverordening Huisvestingswet Westfriesland Gemeente Medemblik 2019)
Uitgever Medemblik
Verwijzing gmb-2019-157899
Volgnummer 157899