Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-06-2019 gepubliceerd door Papendrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-155562".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Papendrecht 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Papendrecht
Geo informatie (gemeente) Papendrecht
Grondslag https://wetten.overheid.nl/BWBR0035303/2017-07-01
Jaargang 2019
Maker Papendrecht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-27
Regeling CVDR625324_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-07-01
Taal nl
Titel Huisvestingsverordening Gemeente Papendrecht 2019
Uitgever Papendrecht
Verwijzing gmb-2019-155562
Volgnummer 155562