Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2019 gepubliceerd door Altena. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-153824".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregels Wmo Altena 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Altena
Geo informatie (gemeente) Altena
Grondslag Onbekend
Jaargang 2019
Maker Altena
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-24
Regeling CVDR625261_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-06-25
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning (Beleidsregels Wmo Altena 2019)
Uitgever Altena
Verwijzing gmb-2019-153824
Volgnummer 153824