Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2019 gepubliceerd door Vijfheerenlanden. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-153334".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Vijfheerenlanden
Geo informatie (gemeente) Vijfheerenlanden
Grondslag Onbekend
Jaargang 2019
Maker Vijfheerenlanden
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.5/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-25
Regeling CVDR625209_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-07-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden houdende regels omtrent huisvesting (Beleidsregels Huisvestingsverordening Gemeente Vijfheerenlanden 2019 deel A (voormalig grondgebied van de gemeente Vianen))
Uitgever Vijfheerenlanden
Verwijzing gmb-2019-153334
Volgnummer 153334