Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-06-2019 gepubliceerd door Lochem. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-146970".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lochem
Geo informatie (gemeente) Lochem
Grondslag artikel 6.5, derde lid, van het Besluit omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0027464&artikel=6.5&lid=3&g=2018-07-28
Jaargang 2019
Maker Lochem
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.3/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-19
Regeling CVDR625017_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-06-20
Taal nl
Titel Categorieën van gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5, derde lid van het Besluit omgevingsrecht is vereist voor het verlenen van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Uitgever Lochem
Verwijzing gmb-2019-146970
Volgnummer 146970