Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2019 gepubliceerd door Maastricht. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-137632".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Citeertitel Beleidsregel Pilot Toeristische woningverhuur
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Einddatum 2021-07-01
Eindverantwoordelijke Maastricht
Geo informatie (coördinaten) 176576 318025
Geo informatie (gemeente) Maastricht
Grondslag artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&lid=1&g=2019-04-02
Jaargang 2019
Maker Maastricht
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 6211DW 10
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-05
Regeling CVDR624724_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-07-01
Straatnaam Mosae Forum
Taal nl
Titel Beleidsregel Pilot Toeristische woningverhuur
Uitgever Maastricht
Verwijzing gmb-2019-137632
Volgnummer 137632
Woonplaats Maastricht