Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-06-2019 gepubliceerd door Bodegraven-Reeuwijk. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-136662".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Citeertitel Erfgoedverordening Bodegraven-Reeuwijk 2019
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bodegraven-Reeuwijk
Geo informatie (gemeente) Bodegraven-Reeuwijk
Grondslag artikel 3.16 van de Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&artikel=3.16&g=2017-09-01
Grondslag artikel 9.1 van de Erfgoedwet]|[1.0:c:BWBR0037521&artikel=9.1&g=2017-09-01
Grondslag artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.1&g=2018-07-28
Grondslag artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht]|[1.0:c:BWBR0024779&artikel=2.2&g=2018-07-28
Jaargang 2019
Maker Bodegraven-Reeuwijk
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-05
Regeling CVDR624691_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-06-06
Taal nl
Titel Verordening van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, houdende regels over het beheer en behoud van cultureel erfgoed gelegen binnen de gemeente dat van bijzonder belang is voor de gemeente vanwege de cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis (Erfgoedverordening Bodegraven-Reeuwijk 2019)
Uitgever Bodegraven-Reeuwijk
Verwijzing gmb-2019-136662
Volgnummer 136662