Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2019 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-135330".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Citeertitel Wijziging Algemene Plaatselijk Verordening Harlingen 2015
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Geo informatie (gemeente) Harlingen
Geo informatie (provincie) Fryslân
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2019-01-01
Jaargang 2019
Maker Harlingen
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-06-03
Regeling CVDR624647_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-06-04
Taal nl
Titel Wijziging Algemene Plaatselijke verordening 2015
Uitgever Harlingen
Verwijzing gmb-2019-135330
Volgnummer 135330