Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-05-2019 gepubliceerd door Noardeast-Fryslân. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-128072".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Citeertitel Verrodening adviescommissie beswaarschriften gemeenten Noardeast-Frysân en Dantumadiel (2019)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Noardeast-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Noardeast-Fryslân
Grondslag artikel 84 van de Gemeentewet]|[1.0:c:BWBR0005416&artikel=84&g=2019-01-01
Grondslag artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht]|[1.0:c:BWBR0005537&artikel=7%3A13&g=2019-04-02
Jaargang 2019
Maker Noardeast-Fryslân
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl//MasterConfiguraties/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB/1.0/xml/MC-DRP-Verordeningen-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-05-24
Regeling CVDR624470_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Verordeningen
Startdatum 2019-05-25
Taal nl
Titel Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel (2019)
Uitgever Noardeast-Fryslân
Verwijzing gmb-2019-128072
Volgnummer 128072