Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2019 gepubliceerd door Drechterland. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-126459".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Beleidsonderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Citeertitel Aanwijzingsbesluit grote voertuigen artikel 5:8, lid 1 APV
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Drechterland
Geo informatie (gemeente) Drechterland
Grondslag http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drechterland/CVDR624324/CVDR624324_1.html
Jaargang 2019
Maker Drechterland
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB/1.0/xml/MC-DRP-Beleidsregels-Web-CB.xml
Organisatietype gemeente
Publicatieblad Gemeenteblad
Publicatiedatum 2019-05-23
Regeling CVDR624432_1
Rubriek officiële publicatie
Rubriek Beleidsregels
Startdatum 2019-05-24
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit grote voertuigen artikel 5:8, lid 1 APV
Uitgever Drechterland
Verwijzing gmb-2019-126459
Volgnummer 126459