Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-05-2019 gepubliceerd door Lingewaard. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-124266".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR624377_1
Citeertitel Bouwverordening Lingewaard 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Lingewaard
Geo informatie (gemeente) Lingewaard
Grondslag artikel 8 van de Woningwet;1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&g=2018-06-13
Identifier gmb-2019-124266
Jaargang 2019
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-05-22
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 124266
Publicerende organisatie Lingewaard
Startdatum 2019-05-25
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lingewaard houdende regels omtrent de Bouwverordening Lingewaard 2019
Uitgever Lingewaard