Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2019 gepubliceerd door Elburg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-120437".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR604126_2
Citeertitel Verordening Commissie Bezwaarschriften
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Elburg
Geo informatie (gemeente) Elburg
Grondslag artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=7%3A13&g=2017-12-01
Grondslag artikel 96 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=96&g=2017-07-01
Identifier gmb-2019-120437
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-05-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 120437
Publicerende organisatie Elburg
Startdatum 2019-05-17
Taal nl
Titel Wijziging van de verordening Commissie Bezwaarschriften gemeenten Elburg en Nunspeet
Uitgever Elburg