Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-05-2019 gepubliceerd door Echt-Susteren. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-120397".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR624274_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Dieterderweg te Susteren mei 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Echt-Susteren
Externe bijlage Bijlage 1 situatietekening|exb-2019-24181
Geo informatie (gemeente) Echt-Susteren
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2019-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Echt-Susteren/CVDR602641/CVDR602641_3.html
Identifier gmb-2019-120397
Jaargang 2019
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-05-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 120397
Publicerende organisatie Echt-Susteren
Startdatum 2019-05-17
Taal nl
Titel Besluit van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent het verlengen van cameratoezicht (Aanwijzingsbesluit verlengen cameratoezicht Dieterderweg te Susteren mei 2019)
Uitgever Echt-Susteren