Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-05-2019 gepubliceerd door Twenterand. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2019-115931".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR624144_1
Citeertitel Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019-2022 gemeente Twenterand
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Twenterand
Externe bijlage Beleidsplan VTH 2019-2022 Twenterand|exb-2019-23387
Externe bijlage Bijlage Piramidemodel en toel. bij VTH beleid|exb-2019-23388
Geo informatie (gemeente) Twenterand
Grondslag artikel 7.2, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht;1.0:c:BWBR0027464&artikel=7.2&lid=2&g=2018-07-28
Identifier gmb-2019-115931
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-05-13
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 115931
Publicerende organisatie Twenterand
Startdatum 2019-05-14
Taal nl
Titel Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving 2019-2022 gemeente Twenterand
Uitgever Twenterand