Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-05-2019 gepubliceerd door Terneuzen. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2019-107227".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR623898_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Terneuzen
Geo informatie (gemeente) Terneuzen
Grondslag Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&g=2019-04-02
Identifier gmb-2019-107227
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-05-02
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 107227
Publicerende organisatie Terneuzen
Startdatum 2017-01-01
Taal nl
Titel Notitie Subsidiegrondslagen 2017 tot en met 2020
Uitgever Terneuzen