Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-01-2019 gepubliceerd door Westerwolde. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-10298".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR620298_1
Citeertitel Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Westerwolde
Geo informatie (gemeente) Westerwolde
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2019-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-10298
Jaargang 2019
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-01-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 10298
Publicerende organisatie Westerwolde
Startdatum 2019-02-01
Taal nl
Titel Verordening Stimuleringslening gemeente Westerwolde
Uitgever Westerwolde