Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2019 gepubliceerd door Echt-Susteren. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2019-101208".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR623693_1
Citeertitel Afvalstoffenverordening Echt-Susteren 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Echt-Susteren
Geo informatie (gemeente) Echt-Susteren
Grondslag artikel 10.23 van de Wet milieubeheer;1.0:c:BWBR0003245&artikel=10.23&g=2019-01-01
Identifier gmb-2019-101208
Jaargang 2019
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2019-04-26
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 101208
Publicerende organisatie Echt-Susteren
Referentienummer Z19/004256-D - 6808
Startdatum 2019-04-27
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent afval Afvalstoffenverordening Echt-Susteren 2019
Uitgever Echt-Susteren