Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2018 gepubliceerd door Voorst. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-73865".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609394_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Voorst
Geo informatie (gemeente) Voorst
Grondslag amvb Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht;1.0:c:BWBR0005381&g=2013-01-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Voorst/CVDR58238/CVDR58238_10.html
Identifier gmb-2018-73865
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-04-11
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 73865
Publicerende organisatie Voorst
Referentienummer 2018-20802
Startdatum 2018-04-12
Taal nl
Titel Aanwijzingsbesluit in- en verkoopregister voor handelaren
Uitgever Voorst