Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-03-2018 gepubliceerd door Meerssen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-65535".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR346545_2
Citeertitel Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Meerssen
Externe bijlage Bijlage 1 Tabel bijlage 1 Privacyreglement (oud)|exb-2018-18842
Externe bijlage Bijlage 2 Tabel Privacyreglement BRP 2014|exb-2018-18843
Geo informatie (gemeente) Meerssen
Grondslag wet Wet basisregistratie personen;1.0:c:BWBR0033715&g=2015-09-01
Grondslag wet Wet bescherming persoonsgegevens;1.0:c:BWBR0011468&g=2017-07-01
Identifier gmb-2018-65535
Jaargang 2018
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-29
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 65535
Publicerende organisatie Meerssen
Startdatum 2018-03-30
Taal nl
Titel Wijziging van het Privacyreglement basisregistratie personen (BRP) Meerssen 2014
Uitgever Meerssen