Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2018 gepubliceerd door Zwijndrecht. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-63513".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR406221_2
Citeertitel Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Zwijndrecht
Geo informatie (gemeente) Zwijndrecht
Grondslag Verordening beschermd wonen en opvang;
Grondslag Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81, lid 1;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4:81&g=2015-12-08
Identifier gmb-2018-63513
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 63513
Publicerende organisatie Zwijndrecht
Referentienummer MO/1767226
Startdatum 2018-03-28
Taal nl
Titel Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht 2016, eerste wijziging
Uitgever Zwijndrecht