Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-01-2018 gepubliceerd door Hardenberg. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-6331".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR607202_1
Citeertitel Beheersverordening 'Correctieve herziening Meerstal 2 Beheersverordening Kloosterhaar'
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hardenberg
Geo informatie (gemeente) Hardenberg
Grondslag artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening;1.0:c:BWBR0020449&artikel=3.38&g=2016-04-14
Identifier gmb-2018-6331
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-01-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 6331
Publicerende organisatie Hardenberg
Referentienummer 2155341
Startdatum 2018-01-17
Taal nl
Titel Beheersverordening 'Correctieve herziening Meerstal 2 Beheersverordening Kloosterhaar'
Uitgever Hardenberg