Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-03-2018 gepubliceerd door Voerendaal. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-63201".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609068_1
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Voerendaal
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Voerendaal
Geo informatie (gemeente) Voerendaal
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-63201
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 63201
Publicerende organisatie Voerendaal
Referentienummer Zaaknr. 43661
Startdatum 2018-03-29
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Voerendaal houdende gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid (Algemene plaatselijke verordening 2018)
Uitgever Voerendaal