Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-03-2018 gepubliceerd door Súdwest-Fryslân. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-61961".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR609031_1
Citeertitel Subsidieregelingen gemeente Súdwest-Fryslân
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Súdwest-Fryslân
Geo informatie (gemeente) Súdwest-Fryslân
Grondslag titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&titeldeel=4.2&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-61961
Jaargang 2018
Onderwerp Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-26
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 61961
Publicerende organisatie Súdwest-Fryslân
Startdatum 2018-03-27
Taal nl
Titel Subsidieregelingen gemeente Súdwest-Fryslân
Uitgever Súdwest-Fryslân