Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-01-2018 gepubliceerd door Stede Broec. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-6006".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR607177_1
Citeertitel Reglement van Orde te gebruiken voor adviescommissie Welstand Stede Broec
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Stede Broec
Geo informatie (gemeente) Stede Broec
Grondslag artikel 8 van de Woningwet;1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&g=2018-01-01
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-6006
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-01-10
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 6006
Publicerende organisatie Stede Broec
Referentienummer Zaaknummer 673498
Startdatum 2018-01-01
Taal nl
Titel Reglement van Orde te gebruiken voor adviescommissie Welstand Stede Broec
Uitgever Stede Broec