Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-03-2018 gepubliceerd door Delft. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-54359".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Delft 2018
Betreft regeling CVDR608766_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Delft
Gemeentenaam Delft
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-01-01
Grondslag artikel 1.61, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.61&lid=1&g=2018-01-01
Grondslag artikel 1.65, eerste lid, van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.65&lid=1&g=2018-01-01
Grondslag artikel 1.66 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.66&g=2018-01-01
Grondslag artikel 1.72, eerste lid, van de Wet kinderopvang;1.0:c:BWBR0017017&artikel=1.72&lid=1&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-54359
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-15
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 54359
Publicerende organisatie Delft
Referentienummer 3627743
Startdatum 2018-03-16
Taal nl
Titel Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delft houdende regels omtrent toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Delft 2018
Uitgever Delft