Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-03-2018 gepubliceerd door Veere. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-52432".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR358706_2
Citeertitel Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Veere 15 februari 2015
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Veere
Geo informatie (gemeente) Veere
Grondslag Onbekend;
Identifier gmb-2018-52432
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-14
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 52432
Publicerende organisatie Veere
Startdatum 2018-03-15
Taal nl
Titel Wijziging Algemeen Mandaat-, Volmacht en Machtigingsbesluit Veere
Uitgever Veere