Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-03-2018 gepubliceerd door Harlingen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-45164".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Verordening hondenbelasting 2018
Betreft regeling CVDR608524_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harlingen
Gemeentenaam Harlingen
Grondslag artikel 226 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=226&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-45164
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-03-05
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 45164
Publicerende organisatie Harlingen
Referentienummer GR17.00141
Startdatum 2018-03-13
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van de hondenbelasting 2018
Uitgever Harlingen