Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-03-2018 gepubliceerd door Gorinchem. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-43130".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Welstandsnota gemeente Gorinchem 2018
Betreft regeling CVDR608444_1
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 126614 426960
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Gorinchem
Externe bijlage Biijlagen Welstandsnota gemeente Gorinchem 2018|exb-2018-12009
Externe bijlage Architectuur Noordelijke Eilanden, Hoog Dalem e.d.|exb-2018-12010
Externe bijlage Beeldkwaliteitsplan Groote Haar|exb-2018-12011
Externe bijlage Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Oost II|exb-2018-12012
Externe bijlage Dakopbouwen drive-in woningen Wijdschild|exb-2018-12013
Externe bijlage Beeldkwaliteitsplan Hoog Dalem Gorinchem|exb-2018-12014
Externe bijlage Beeldkwaliteitplan Mollenburg|exb-2018-12015
Externe bijlage Kwaliteitsplan woon winkeleiland Hoog Dalem|exb-2018-12016
Gemeentenaam Gorinchem
Grondslag artikel 12a van de Woningwet;1.0:c:BWBR0005181&artikel=12a&g=2018-01-01
Grondslag artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=1%3A3&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-43130
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 4201KC 6
Publicatiedatum 2018-03-01
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 43130
Publicerende organisatie Gorinchem
Referentienummer 2017-06187
Startdatum 2018-03-01
Straatnaam Arkelstraat
Taal nl
Titel Welstandsnota Gorinchem 2018
Uitgever Gorinchem
Woonplaats Gorinchem