Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-02-2018 gepubliceerd door Haarlem. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-33970".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR608133_1
Citeertitel Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Haarlem
Geo informatie (gemeente) Haarlem
Grondslag wet Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-33970
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-02-16
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 33970
Publicerende organisatie Haarlem
Referentienummer 2017 / 492686
Startdatum 2018-02-17
Taal nl
Titel Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget (PGB) Jeugdhulp gemeente Haarlem 2018
Uitgever Haarlem