Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-01-2018 gepubliceerd door Midden-Groningen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-3010".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR607051_1
Citeertitel Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Midden-Groningen 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Midden-Groningen
Geo informatie (gemeente) Midden-Groningen
Grondslag artikel 147 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=147&g=2018-01-01
Grondslag artikel 149a van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149a&g=2018-01-01
Identifier gmb-2018-3010
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-01-04
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 3010
Publicerende organisatie Midden-Groningen
Startdatum 2018-01-05
Taal nl
Titel Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Midden-Groningen 2018
Uitgever Midden-Groningen