Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2018 gepubliceerd door Weert. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-283074".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR619549_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Weert
Geo informatie (gemeente) Weert
Grondslag artikel 225 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=225&g=2018-09-19
Grondslag artikel 1a van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen;1.0:c:BWBR0004912&artikel=1a&g=2018-07-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weert/CVDR619163/CVDR619163_1.html
Identifier gmb-2018-283074
Jaargang 2018
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 283074
Publicerende organisatie Weert
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeren Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019
Uitgever Weert