Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-12-2018 gepubliceerd door Bunschoten. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-282447".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR619351_1
Citeertitel Verordening sociaal domein 2019 Gemeente Bunschoten
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bunschoten
Geo informatie (gemeente) Bunschoten
Grondslag Participatiewet;1.0:c:BWBR0015703&g=2018-11-23
Grondslag Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;1.0:c:BWBR0004163&g=2018-07-28
Grondslag Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;1.0:c:BWBR0004044&g=2018-11-23
Grondslag Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;1.0:c:BWBR0031331&g=2017-04-01
Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;1.0:c:BWBR0035362&g=2018-11-17
Grondslag Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&g=2018-08-01
Grondslag Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-282447
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-28
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 282447
Publicerende organisatie Bunschoten
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening sociaal domein 2019 Gemeente Bunschoten
Uitgever Bunschoten