Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-12-2018 gepubliceerd door Westerwolde. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-282383".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR619322_1
Citeertitel Aansluitverordening Riolering gemeente Westerwolde
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Westerwolde
Geo informatie (gemeente) Westerwolde
Grondslag artikel 124, eerste lid, van de Grondwet;1.0:c:BWBR0001840&artikel=124&lid=1&g=2018-12-21
Grondslag artikel 121 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=121&g=2018-09-19
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Grondslag artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=229&lid=1&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-282383
Jaargang 2018
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-31
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 282383
Publicerende organisatie Westerwolde
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Aansluitverordening Riolering gemeente Westerwolde
Uitgever Westerwolde