Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door Echt-Susteren. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-281599".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR253223_3
Citeertitel Bouwverordening Echt-Susteren 2012
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Echt-Susteren
Geo informatie (gemeente) Echt-Susteren
Grondslag Gemeentewet, art. 149;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2012-07-27
Grondslag Woningwet, art. 8;1.0:c:BWBR0005181&artikel=8&g=2012-07-27
Identifier gmb-2018-281599
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 281599
Publicerende organisatie Echt-Susteren
Startdatum 2018-12-28
Taal nl
Titel Wijziging Bouwverordening Echt - Susteren 2012
Uitgever Echt-Susteren