Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door Neder-Betuwe. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-281589".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR619068_1
Citeertitel Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2018 gemeente Neder-Betuwe
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Neder-Betuwe
Geo informatie (gemeente) Neder-Betuwe
Grondslag artikel 151c van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=151c&g=2018-09-19
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Neder-Betuwe/CVDR479299/CVDR479299_4.html
Grondslag artikel 3 van de Politiewet 2012;1.0:c:BWBR0031788&artikel=3&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-281589
Jaargang 2018
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 281589
Publicerende organisatie Neder-Betuwe
Startdatum 2018-12-28
Taal nl
Titel Besluit van de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe houdende regels omtrent cameratoezicht 2018
Uitgever Neder-Betuwe