Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door Schouwen-Duiveland. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-280436".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR28727_3
Citeertitel Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Schouwen-Duiveland
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Schouwen-Duiveland
Geo informatie (gemeente) Schouwen-Duiveland
Grondslag Wet milieubeheer, art. 10.23, lid 1;
Identifier gmb-2018-280436
Jaargang 2018
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 280436
Publicerende organisatie Schouwen-Duiveland
Startdatum 2018-10-23
Taal nl
Titel Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Schouwen-Duiveland (2 de wijziging);
Uitgever Schouwen-Duiveland