Gemeenteblad van Peel en Maas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Peel en MaasGemeenteblad 2018, 279931Overige overheidsinformatieGrondprijzen 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS

Overwegende dat:

De gemeente de grondprijzen voor 2019 wil vastleggen.

BESLUITEN:

Vast te stellen de navolgende grondprijzen voor 2019 per m2 (of m2 bvo) en exclusief BTW of overdrachtsbelasting:

 

 • 1.

  Woningbouwkavels/projectmatige bouw *:

 • 1.

  Meijel, Panningen € 225,--

 • 2.

  Egchel, Helden € 220,--

 • 3.

  Maasbree, project Hart voor Maasbree € 215,--

 • 4.

  Baarlo, Beringe, Kessel, Maasbree (overige) € 210,--

 • 5.

  Grashoek, Kessel-Eik, Koningslust € 205,--

 • 6.

  Egchel, project Giel Peetershof € 200,--

 

* Voor woningbouwkavels groter dan 500 m2 en groter dan 800 m2 zal – indien slechts 1 woning op de kavel zal worden gebouwd en is toegestaan – een staffeling in de grondprijs gelden, waarbij voor de m2 boven de 500 m2 en respectievelijk 800 m2 grens , een prijs zal gelden van 75% respectievelijk 50% van de reguliere m2-prijs.

 • 1.

  Bedrijventerreinen:

 • 1.

  Industrieterrein Panningen (zichtlocatie) € 98,--

 • 2.

  Industrieterrein Panningen (niet-zichtlocatie) € 89,--

 • 3.

  Bedrijvenpark Kennedylaan € 89,--

 • 4.

  Bedrijventerrein Maasbree € 82,--

 • 5.

  Bedrijventerrein Meijel € 82,--

 • 1.

  Reststroken Reststroken binnen de kern < 50m2 Betreft geen gronden van (potentiële) grondexploitatie projecten:

 • 1.

  Voortuin (vanaf weg tot aan gevel woning) € 25,--

 • 2.

  Zij-/tuin binnen de rooilijn en < 40 m1 diep met bebouwingsmogelijkheid 50% bouwgrondprijs

 • 3.

  Zij-/tuin buiten de rooilijn, en < 40 m1 diep zonder bebouwingsmogelijkheden € 25,--

 • 4.

  Achtertuin > 40 m1 diepte 20% bouwgrondprijs

 

Voor reststroken > 50 m2 zal maatwerk worden toegepast.

 

 • 1.

  Reststroken buiten de kern, maatwerk met de volgende richtprijzen tot 1.000 m2:

 • 1.

  Agrarisch landbouwgrond € 5,--

 • 2.

  Agrarisch bedrijvigheid/wonen € 10,--

 • 3.

  Agrarisch bouwvlak € 16,--

 • 4.

  Agrarisch glastuinbouw € 15,--

 • 5.

  Natuur (Bos/water/overige groen) € 1,--

 

 • 1.

  Grondprijzen voor maatschappelijke functies en sociale woningbouw Deze worden bepaald op basis van maatwerk per project.

 

 • 1.

  Rente bij erfpacht met herzieningsperiode van vijf jaar 2% Opslag percentage per periodes van vijf jaar 0,5% Rente bij huurkoop 2% Rente bij huur 3 %

 

 • 1.

  Interne levering op basis van kostprijs/boekwaarde dan wel lagere marktwaarde bij uitname gedeelte gronden ten behoeve van openbare voorzieningen.

Panningen 17 december 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

de gemeentesecretaris/directeur L.P.H. Breukers

de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo