Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-12-2018 gepubliceerd door Bunschoten. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-279190".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR618437_1
Citeertitel Beleidsregel beschermd wonen gemeente Bunschoten 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Bunschoten
Geo informatie (gemeente) Bunschoten
Grondslag N.v.t.;
Identifier gmb-2018-279190
Jaargang 2018
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-24
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 279190
Publicerende organisatie Bunschoten
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregel beschermd wonen gemeente Bunschoten 2019
Uitgever Bunschoten