Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2018 gepubliceerd door Hattem. De publicatie is van het type Beleidsregels en heeft als identifier "gmb-2018-276968".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR617873_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Beleidsregels
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Hattem
Externe bijlage Bijlage 3 Stappenplan Woonplaatsbeginsel|exb-2018-74218
Gemeentenaam Hattem
Grondslag artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A81&g=2018-11-09
Grondslag artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht;1.0:c:BWBR0005537&artikel=4%3A84&g=2018-11-09
Identifier gmb-2018-276968
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-27
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 276968
Publicerende organisatie Hattem
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Gemeente Hattem - Beleidsregels Jeugdhulp 2019
Uitgever Hattem