Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2018 gepubliceerd door Heerlen. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-275676".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR617455_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Heerlen
Externe bijlage Bijlage ‘subsidiering beschikbaarheid AED’s 2019’|exb-2018-73834
Gemeentenaam Heerlen
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Heerlen/CVDR610608/CVDR610608_1.html
Identifier gmb-2018-275676
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 275676
Publicerende organisatie Heerlen
Referentienummer OBM-18001187
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Beleidsregel van burgemeester en wethouders van Heerlen houdende bepalingen inzake subsidiering optimale beschikbaarheid van AED's. (Beleidsregel subsidiering optimale beschikbaarheid van AED’s Heerlen 2019)
Uitgever Heerlen