Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2018 gepubliceerd door Voorst. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-273782".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR616998_1
Citeertitel Verordening Jeugdhulp gemeente Voorst 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Voorst
Externe bijlage Toelichting|exb-2018-73387
Geo informatie (gemeente) Voorst
Grondslag Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&g=2018-08-01
Identifier gmb-2018-273782
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 273782
Publicerende organisatie Voorst
Referentienummer 2018-71564
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening Jeugdhulp gemeente Voorst 2019
Uitgever Voorst