Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2018 gepubliceerd door Aalsmeer. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-273748".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018
Betreft regeling CVDR616992_1
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Aalsmeer
Externe bijlage Blad 1|exb-2018-73377
Externe bijlage Blad 2|exb-2018-73378
Externe bijlage Blad 3|exb-2018-73379
Externe bijlage Blad 4 en 4A|exb-2018-73380
Externe bijlage Blad 5, 5A en 5B|exb-2018-73381
Gemeentenaam Aalsmeer
Grondslag artikel 149 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=149&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-273748
Jaargang 2018
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-19
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 273748
Publicerende organisatie Aalsmeer
Referentienummer Z-2018/038114
Startdatum 2018-12-20
Taal nl
Titel Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels omtrent ligplaatsen (Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018)
Uitgever Aalsmeer