Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2018 gepubliceerd door Appingedam. De publicatie is van het type Verordeningen en heeft als identifier "gmb-2018-272717".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR616875_1
Citeertitel Verordening onroerendezaakbelastingen 2019
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Verordeningen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Appingedam
Geo informatie (gemeente) Appingedam
Grondslag artikel 220 van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=220&g=2018-09-19
Grondslag artikel 220a van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=220a&g=2018-09-19
Grondslag artikel 220b van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=220b&g=2018-09-19
Grondslag artikel 220c van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=220c&g=2018-09-19
Grondslag artikel 220d van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=220d&g=2018-09-19
Grondslag artikel 220e van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=220e&g=2018-09-19
Grondslag artikel 220f van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=220f&g=2018-09-19
Grondslag artikel 220h van de Gemeentewet;1.0:c:BWBR0005416&artikel=220h&g=2018-09-19
Identifier gmb-2018-272717
Jaargang 2018
Onderwerp Huisvesting | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 272717
Publicerende organisatie Appingedam
Startdatum 2019-01-01
Taal nl
Titel Verordening op de heffing en de invordering van onroerendezaakbelastingen 2019
Uitgever Appingedam