Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-12-2018 gepubliceerd door Harderwijk. De publicatie is van het type Overige besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "gmb-2018-272505".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Betreft regeling CVDR616854_1
Citeertitel Nadere regels Jeugdhulp gemeente Harderwijk 2018
Collectie officiële publicatie
Documentsoort Overige besluiten van algemene strekking
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Harderwijk
Geo informatie (gemeente) Harderwijk
Grondslag Jeugdwet;1.0:c:BWBR0034925&g=2018-08-01
Grondslag ;http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Harderwijk/CVDR615242/CVDR615242_1.html
Identifier gmb-2018-272505
Jaargang 2018
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2018-12-20
Publicatienaam Gemeenteblad
Publicatienummer 272505
Publicerende organisatie Harderwijk
Referentienummer 18.00352
Startdatum 2018-12-21
Taal nl
Titel Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent jeugdhulp Nadere regels Jeugdhulp gemeente Harderwijk 2018
Uitgever Harderwijk